×

Gode råd om sikker materialehåndtering på tandklinikken

26. oktober 2018
I forbindelse med tilsyn på tandklinikker har Styrelsen for Patientsikkerhed konstateret, at der på en del klinikker ligger materialer i skuffer og skabe, hvor holdbarheden enten ikke er kendt, eller hvor den er udløbet. Det gælder fx calciumhydroxid, der anvendes ved rodbehandlinger for at fjerne bakterier, og phosphorsyre, som bruges til plastbehandling. Materialer, der har overskredet holdbarhedsdatoen, kan have konsekvenser for patientsikkerheden, og derfor udgiver Styrelsen for Patientsikkerhed nu en folder med gode råd om materialehåndtering.

”Der er tale om nogle enkle metoder, som man kan benytte sig af for at sikre sig, at der ikke opstår tvivl om indhold eller holdbarhed af de materialer, der ligger i skuffer og skabe. Ved tilsynsbesøg på tandklinikker har vi set, at der nogle steder kan være et behov for en mere systematisk tilgang til håndteringen af materialer. Vi har derfor samlet nogle gode råd i denne folder, som kan gøre det lettere for klinikkerne at holde styr på indhold og holdbarhed til gavn for patientsikkerheden,” siger Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Her finder du folderen med gode råd om materialehåndtering på tandklinikken