Forslag om ændring af regler for registrerings- og tilsynsordning

Del sidens indhold med andre

21. marts 2018

Et lovforslag med forslag til ændring af Styrelsen for Patientsikkerheds regler for registrerings- og gebyrordning for offentlige og private behandlingssteder er netop sendt i høring. Ændringerne drejer sig bl.a. om vagtlæger og frivillige.

Regeringen har netop sendt et lovforslag i høring, der foreslår ændringer i Styrelsen for Patientsikkerheds registrerings- og gebyrordning. Ændringerne drejer sig blandt andet om regler for registrering af vagtlægeordninger, for frivillig ulønnet sundhedsfaglig behandling og om indførelse af en bagatelgrænse for indtjening.

Som en del af den politiske aftale om det risikobaserede tilsyn med sundhedsvæsenet er det besluttet, at alle behandlingssteder, der udfører sundhedsfaglig behandling, skal registreres i behandlingsstedsregisteret. Hvert behandlingssted skal desuden betale et gebyr for registrerings- og tilsynsordningen.

Med lovforslaget bliver der lagt op til at reglerne skal ændres i nogle udvalgte tilfælde:

”Det har i forbindelse med, at behandlingssteder efter registreringspligtens ikrafttræden har ladet sig registrere, vist sig, at registreringspligten omfatter en række situationer, som ikke var forudsat ved reglernes tilblivelse. Der har blandt andet vist sig uhensigtsmæssigheder i forhold til registrering og gebyrbetaling for vagtlæger, sundhedspersoner, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde, og for virksomheder med lav omsætning. Det er hensigten med lovforslaget at gennemføre de nødvendige tilpasninger af den gældende registrerings- og gebyrordning,” fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget.

Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om, at:

  • den enkelte vagtlæge, der er knyttet til de regionale vagtlægeordninger, ikke skal registreres, men at Lægevagten som organisation skal registreres.
  • enkeltmandsvirksomheder/enkeltpersoner, der alene yder frivilligt, ulønnet sundhedsfaglig behandling, ikke skal lade sig registrere eller betale gebyr.
  • faste klinikker eller behandlingssteder skal lade sig registrere, men fritages for betaling af gebyr, hvis der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.
  • større midlertidige behandlingssteder, f.eks. festivaler, landsstævner, spejderlejre m.m. med over 1000 forventede deltagere skal lade sig registrere, men kan fritages for betaling af gebyret, hvis der tilbydes sundhedsfaglig behandling, som er baseret på frivilligt, ulønnet arbejde
  • mindre midlertidige behandlingssteder, f.eks. festivaler, landsstævner, spejderlejre m.m. med op til 1000 deltagere ikke skal lade sig registrere eller betale gebyr, hvis der tilbydes sundhedsfaglig behandling, som er baseret på frivilligt, ulønnet arbejde

Forslag om bagatelgrænse

Lovforslaget indeholder også et forslag om, at der indføres en bagatelgrænse, der tager hensyn til et behandlingssteds omsætning. Det foreslås, at:

  • behandlingssteder med en omsætning på 25.000 kroner eller derunder fritages for registreringspligten og dermed for betaling af gebyret
  • behandlingssteder med en årlig omsætning på mellem 25.001 og 50.000 kroner årligt skal registrere sig, men kun betale halvt gebyr i forhold til virksomheder, som omsætter for mere end 50.000 kroner årligt

Tilbagevirkende kraft

Det bliver også foreslået, at gebyrpligten for tilsynet med behandlingssteder skal gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017. Dermed kan behandlingssteder, som falder ind under de nye regler, men allerede har ladet sig registrere og betalt gebyr få tilbagebetalt det indbetalte gebyr, hvis lovforslaget bliver vedtaget.

Betydning for registrerede behandlingssteder

Styrelsen kan ikke træffe afgørelser efter den nye lov, før den er vedtaget og trådt i kraft. Styrelsen har en række henvendelser liggende fra behandlingssteder, som er omfattet af lovforslaget. Mens vi venter på, at de nye regler træder i kraft, vil styrelsen indhente de nødvendige oplysninger, så vi er klar til at træffe afgørelser hurtigst muligt efter lovens ikrafttræden.

Læs mere om registrering i behandlingsstedsregistret.

Se høringsforslaget på Høringsportalen.