×

Fokus på patientsikkerhed i almen praksis

14. juni 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført de første tilsyn med almen praksis. Tilsynet har også inkluderet regions- og udbudsklinikker. Resultatet af tilsynene viser kun ganske få steder problemer af større betydning for patientsikkerheden. Tilsynene afdækkede dog, at mange havde problemer med at leve op til visse krav, fx i forhold til behandling med afhængighedsskabende medicin.

Det store flertal har fået vurderingen ”Ingen problemer” og ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Vurderingen "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden" indebærer, at der i den enkelte praksis var ét eller flere målepunkter, som ikke var opfyldt under tilsynsbesøget, men at styrelsen vurderede, at der var tale om forhold, som ikke indebar en større risiko for patientsikkerheden. Vurderingen "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden" indebærer desuden, at Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at den enkelte almen praksis ville kunne rette op på disse forhold uden større problemer. Derudover er der ingen sanktioner forbundet med kategorien "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

Til gengæld var der flere punkter, hvor et flertal af de praksisser, der fik tilsyn, ikke levede op til kravene. I 83 pct. af tilsynssagerne blev der konstateret mangler i forhold til behandling med afhængighedsskabende medicin. Det var især manglende fremmøde ved fornyelse af recepter og manglende behandlingsplaner, der gav anledning til anmærkninger.

”Grundlæggende er forholdene i orden i almen praksis. Dog er behandlingen med afhængighedsskabende lægemidler ikke på plads. Sundhedsstyrelsens vejledning på området har især fokus på patientsikkerheden for at undgå, at patienter bliver afhængige af medicinen eller får andre bivirkninger, og resultaterne fra tilsynet tyder på, at der er grund til, at man i almen praksis sikrer, at behandlingen med afhængighedsskabende medicin følger vejledningen,” siger enhedschef Charlotte Hjort, Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Konklusionerne fra tilsynene viser, at de praktiserende læger har en høj grad af opmærksomhed på patientsikkerheden, men at der er enkelte områder, hvor der skal ske mindre ændringer. Almen praksis er også omfattet af tilsynet i 2018, hvor vi igen vil se på bl.a. behandling med afhængighedsskabende medicin, informeret samtykke og delegation af lægeforbeholdt virksomhed,” siger Charlotte Hjort.

Læs erfaringsopsamlingen her.