Faktura for det risikobaserede tilsyn for 2017

Del sidens indhold med andre

31. januar 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har i december og januar udsendt faktura for det risikobaserede tilsyn for 2017 til behandlingssteder, der har registreret sig i Behandlingsstedsregistret i løbet af 2017 samt i januar 2018.

Baggrunden for fakturaen er, at det er lovgivningsmæssigt vedtaget, at Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn skal finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr til dækning af udgifterne forbundet med tilsyns- og registreringsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, behandlingsstedet er registreret i.

Gebyrerne for 2017 er:

 • Kategori 1: 10.847 kr.
 • Kategori 2: 7.234 kr.
 • Kategori 3: 3.975 kr.
 • Kategori 4: 2.238 kr.
 • Kategori 5: 1.917 kr.

Gebyropkrævning for 2018 og fremad vil blive udsendt i årets første kvartal og dække det indeværende år. For nye behandlingssteder, der oprettes i 2018 og frem, vil styrelsen udsende en faktura kort efter registrering.

Hvis du har spørgsmål til en faktura for registrering af behandlingssteder, kan disse rettes til styrelsen på registrering@sst.dk eller til vores hotline på 72 28 67 00.

Du kan også finde svar på mange spørgsmål vedr. gebyr og registrering på siden Spørgsmål og svar til registrering af behandlingssteder.

Har du modtaget en gebyropkrævning for 2017, men ikke udført behandling i 2017?

Styrelsen har udsendt gebyropkrævninger for 2017 til alle behandlingssteder, der har registreret sig i 2017 og i januar måned 2018. Dette skyldes, at styrelsen er bekendt med, at mange behandlingssteder ikke har nået at registrere sig inden fristen udløb den 31. december 2017, men at disse har udført behandling i 2017. Har et behandlingssted udført behandling i 2017 har det været underlagt styrelsens tilsyn, der trådte i kraft den 1. januar 2017, og skal på den baggrund betale gebyr for 2017.

Har du modtaget en faktura for 2017, men ikke udført behandling på dit behandlingssted før 1. januar 2018, kan du orientere styrelsen herom, hvorefter vi kan kreditere opkrævningen for 2017. Dette kan gøres ved at skrive til registrering@sst.dk og oplyse fakturanummer og evt. reference-ID for registrering.

Forkert beløb på faktura

Hvis du har registreret dit behandlingssted i en forkert kategori, og derfor har ændringer til din registrering, kan du oplyse styrelsen om dette på registrering@sst.dk. Her bedes du oplyse referencenummer for registrering samt hvilke ændringer, der skal foretages.

Beløbet på fakturaen

Gebyret afhænger af den kategori et behandlingssted er registreret i.

Herunder fremgår, hvilke typer af behandlingssteder, der skal være registreret i de forskellige kategorier:

 • En privat sygehusafdeling opkræves for 2017 et gebyr på 10.847 kr. årligt (kategori 1)
 • Et behandlingssted med læger eller tandlæger, der tilsammen arbejder svarende til mere end én fuldtidsstilling opkræves for 2017 et gebyr på 7.234 kr. årligt (kategori 2)
 • Et behandlingssted med én læge eller tandlæge eller med en eller flere læger eller tandlæger, der tilsammen arbejder svarende til maks én fuldtidsstilling opkræves for 2017 et gebyr på 3.975 kr. årligt (kategori 3). Er der også andre sundhedspersoner, der ikke er læger, tandlæger eller kiropraktorer på dette behandlingssted, ændrer det ikke på kategori og gebyr, idet der opkræves for 2017 et gebyr på 3.975 kr. årligt (kategori 3)
 • Behandlingssteder med én eller flere kiropraktorer opkræves for 2017 et gebyr på 3.975 kr. årligt (kategori 3)
 • Et behandlingssted med flere sundhedspersoner, der ikke er læger, tandlæger eller kiropraktorer, opkræves for 2017 et gebyr på 2.238 kr. årligt (kategori 4). 
 • Plejehjem, plejecentre, hjemmesygepleje, sociale tilbud, genoptræningscentre, sundhedscentre, og centre for misbrugsbehandling skal som udgangspunkt også registreres i 2017 og betale 2.238 kr. årligt (kategori 4)
 • Et behandlingssted med én sundhedsperson, der ikke er læge, tandlæge eller kiropraktor, opkræves for 2017 et gebyr på 1.917 kr. årligt (kategori 5)

Har du ikke modtaget en faktura?

Styrelsen udsender faktura til den mail, behandlingsstedet har opgivet ved registrering. Har du ikke modtaget en faktura, bedes du derfor se, om gebyropkrævningen er endt i dit spamfilter. Ellers kan du kontakte styrelsen på registrering@sst.dk.