Fælles platform skal styrke indsats for patientsikker medicin

Del sidens indhold med andre

20. december 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed lancerer i dag en fælles hjemmeside, som skal understøtte indsatsen for at nedbringe antallet af medicinskader.

Vidensdeling og erfaringsudveksling er hjørnesten i indsatsen for at nedbringe antallet af alvorlige medicinskader i Danmark. Derfor lancerer Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed nu en fælles hjemmeside for projektet Medicin uden skade.

Læs mere om Medicin uden skade på hjemmesiden: www.medicinudenskade.dk

Medicin uden skade har til formål at nedbringe forekomsten af alvorlige medicinskader i Danmark og dermed øge patientsikkerheden ved medicinering. Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer i fællesskab indsatsen, som har bred opbakning fra det samlede danske sundhedsvæsen.

Medicin uden skade udspringer af WHO’s globale initiativ Medication Without Harm, der har til formål at halvere mængden af medicinfejl på verdensplan inden 2022.

Følgende myndigheder og organisationer er med i programkomitéen for Medicin uden skade:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Danske Regioner
 • Danmarks Apotekerforening
 • Danske Patienter
 • Kommunernes Landsforening
 • Lægeforeningen
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Pharmadanmark
 • FOA
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Styrelsen for Patientsikkerhed

Desuden sidder der i programkomitéen en repræsentant for pårørende.

Du kan læse mere om vores arbejde med Medicin uden skade her.