×

Evaluering af det risikobaserede tilsyns målepunkter i 2018

2. november 2018

Et udsnit af de behandlingssteder, der ikke har haft tilsynsbesøg, får nu mulighed for at evaluere styrelsens målepunkter.

Den 2. november vil nogle af de behandlingssteder, der ikke har haft et tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018, modtage et spørgeskema fra styrelsen. Spørgeskemaet skal hjælpe med at afdække, om målepunkterne for tilsynet er kendte og anvendes af de behandlingssteder, der ikke har haft tilsynsbesøg i løbet af 2018.

”Spørgeskemaet er en del af vores løbende evaluering af det risikobaserede tilsyn. Det er vigtigt, at vi ved, om behandlingsstederne kender og bruger vores målepunkter i deres arbejde med patientsikkerhed, også selvom de ikke har haft besøg af tilsynet i år,” siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er frivilligt for behandlingsstederne at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.

Behandlingsstedernes besvarelser behandles anonymt og vil ikke blive anvendt til at bedømme det enkelte behandlingssted eller de enkelte tilsynsførende.

Ved spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på mail: STPSspoergeskema@sst.dk.