Danmark tiltræder Tokyo-deklaration om patientsikkerhed

Del sidens indhold med andre

30. april 2018

Den 13.-14. april blev det tredje Global Ministerial Summit on Patient Safety afholdt i Tokyo. Fra Danmark deltog ud over sundhedsminister Ellen Trane Nørby bl.a. den danske ambassadør i Japan, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mødet, som har stor politisk bevågenhed, blev arrangeret af WHO. Sundhedsministre fra 44 lande – og patientsikkerhedseksperter fra endnu flere lande – deltog.

På mødet blev en patientsikkerhedsdeklaration foreslået af Japan, Tyskland, Storbritannien og Nordirland og tiltrådt af de deltagende lande. Deklarationen er et skridt i den rigtige retning for den globale patientsikkerhed og særligt for muligheden for at arbejde med disse problemstillinger på tværs af nationale skel. De konkrete områder, som Tokyo-deklarationen skal sikre global politisk opbakning til, er bl.a. patientsikkerhedskultur, investering i patientsikkerhed, og hvordan man kan regulere sundheds-it, så patienternes sikkerhed ikke sættes over styr.

Læs Tokyo–deklarationen.