981 organisatoriske tilsyn i 2017

Del sidens indhold med andre

13. marts 2018

I 2017 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed knap 1000 tilsyn med danske behandlingssteder.

I det risikobaserede tilsyns første år gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 981 tilsynsbesøg på behandlingssteder i hele det danske sundhedsvæsen. En bred vifte af behandlingssteder stiftede således for første gang bekendtskab med styrelsens tilsyn; bl.a. tandlæger, fysioterapeuter, bosteder og almen praksis.

I 2017 fokuserede tilsynet på medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. For at den viden og læring, der er kommet ud af de 981 møder mellem behandlingssteder og tilsynsførende, skal komme så mange som muligt til gode, er styrelsen nu ved at udarbejde erfaringsopsamlinger fra samtlige tilsynsrækker. Den første – om tilsyn med tandlægeklinikker – er allerede udgivet.

”Læring er en integreret del af vores tilsyn, og vi kommer til løbende at udgive erfaringsopsamlinger fra samtlige tilsynsområder,” fortæller Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Erfaringsopsamlingerne bliver tilgængelige på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, men vil også blive delt via faglige organisationer og forskellige sociale medier.

”Det er meget vigtigt for os, at så mange sundhedspersoner og behandlingssteder som muligt får adgang til den læring, man kan trække ud af resultaterne af tilsynet i 2017. Vi håber, at den viden, der ligger i rapporterne, kan være med til at sætte fokus på både de ting, der generelt går godt, og dem, der generelt kræver forbedringer, og dermed bidrage til et sikkert og lærende sundhedsvæsen,” siger Anne-Marie Vangsted.

Risikobaserede tilsyn i 2017

Behandlingsstedstype

Antal tilsyn (planlagte og reaktive)

Tandlæger 99
Fodterapeuter 144
Bosteder 136
Hjemmepleje/Hjemmesygepleje 109
Plejecentre 123
Akutfunktioner 44
Regionale klinikker 17
Almen praksis 109
Sygehuse - somatik 59
Sygehuse - psykiatri 34
Fysioterapeuter 74
Tilsyn med kosmetiske klinikker (KOS) 30
Andre områder 7
Sammenlagt: 981