Workshop gav plads til god dialog

Del sidens indhold med andre

4. december 2017

Kort fortalt

I uge 48 afholdte Styrelsen for Patientsikkerhed to workshops for læger med interesse for antipsykotisk behandling af ældre med demens. Målet var at gøre deltagerne klogere på korrekt behandling og seponering.

Der var masser af nysgerrige spørgsmål, da Styrelsen for Patientsikkerhed i løbet af to workshops satte fokus på den korrekte behandling med og seponering af antipsykotika til ældre med demens. Initiativet skal understøtte den målsætning, som regeringen har opstillet i sin Demenshandleplan, nemlig at nedbringe forbruget af antipsykotika til demente med 50 pct.

En af deltagerne på torsdagens workshop i København, praktiserende læge Johnny Wøldike fra Hvidovre, fik meget ud af aftenen:

”Workshoppen var en god mulighed for at drøfte et givetvis forsømt emne hos praktiserende læger omkring diagnose af demens og diverse psykotiske fænomener som angst, depression, uro og paranoide ideer. Der var rigtig god mulighed for faglig sparring med andre specialister; min gruppe til gruppearbejde var for eksempel sammensat af neurolog, en gerontopsykiater, en akut mediciner og en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen,” fortæller Johnny Wøldike, der gik hjem fra workshoppen med ny viden, der allerede på dagen gav ham inspiration til at reducere antipsykotika til enkelte patienter.

Styrelsen skal understøtte vidensdeling

Det blev også diskuteret, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed kan understøtte korrekt og sikkert brug af antipsykotisk medicin.

”Vi blev bekræftet i vigtigheden af at sikre relevant viden hos de sundhedspersoner, der er tættest på patienterne, for eksempel plejepersonale og plejehjemslæger. Så det er blandt andet de målgrupper, vi vil fokusere på i en bredere formidlingsindsats i 2018 – gerne i takt med, at ordningen for fasttilknyttede plejehjemslæger implementeres,” siger kontorchef Lena Graversen, og fortsætter:

”Flere deltagere har tilkendegivet, at de gerne vil bidrage med deres erfaringer til det videre arbejde, så gode initiativer, der allerede er i gang rundt omkring på sygehuse og plejehjem, kommer til at indgå i den videre vidensdeling. Disse workshops er jo blot første skridt i samarbejdet om at nedbringe forbruget af antipsykotika til demente.”

Annette Lolk
Specialeansvarlig overlæge, Psykiatrisk afd. Odense, Psykiatrien i Region Syd og Demensklinikken Odense Universitetshospital

Bodil Gramkow Andersen
Ledende overlæge, Psykiatri Nord

Sigrid Skærlund Eriksen
Sygeplejerske, Psykiatri Nord

Lena Graversen
Kontorchef og overlæge, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed

Charlotte Hjort
Kontorchef, overlæge og ph.d., Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed