×

Vi opruster til det nye risikobaserede tilsyn

27. januar 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed begynder nu at udføre de første tilsyn efter den nye, risikobaserede model. Derfor har styrelsen sat gang i en markant oprustning på personalefronten.

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop slået en række nye stillinger op for at sikre ekstra kapacitet i arbejdet med det nye, risikobaserede tilsyn. Udvidelsen af holdet kommer som en naturlig følge af omlægningen af tilsynet fra frekvensbaseret til at være risikobaseret, hvilket blandt andet kommer til at betyde, at tilsynet vil dække hele den sundhedsfaglige virksomhed i Danmark.

”Førhen førte vi tilsyn med nogle faste intervaller. Nu retter vi i stedet tilsynet mod de områder, hvor vi på baggrund af styrelsens data, informationer fra interessenter og vores medarbejderes erfaringer ser indikationer på, at der kan opstå risiko for patienterne,” siger direktør Anne Marie Vangsted.

Konstant udvikling

Hvert år bliver der udvalgt temaer, som rummer særlige patientsikkerhedsmæssige udfordringer. I 2017 er temaerne medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Desuden er der på baggrund af enten kendt risiko eller med henblik på afdækning af et for Styrelsen for Patientsikkerhed nyt område udpeget otte typer af behandlingssteder, som får planlagte tilsyn: sygehuse, almen praksis, tandlæger, sundhedsfaglige forhold i hjemmeplejen, akuttilbud i kommunerne, bosteder, fysioterapi og fodterapi. For 2018 vil der blive udpeget nye temaer og behandlingssteder.

Modellen for arbejdet i det risikobaserede tilsyn vil blive tilpasset i takt med, at man i det løbende samarbejde med sundhedsvæsenet gør sig de første erfaringer med den nye model. Og den udvikling kan de kommende medarbejdere i Styrelsen for Patientsikkerhed få stor indflydelse på, fortæller direktør Anne Marie Vangsted.

”Vores medarbejdere har hele vejen igennem processen med det risikobaserede tilsyn været stærkt engagerede, og vi er afhængige af deres gode faglige input, når vi skal sikre, at vores arbejde i størst mulig grad kommer patientsikkerheden til gavn,” siger hun.