×

Varslingsfristen for tilsyn bliver nu forlænget

24. marts 2017

Efter en række henvendelser fra organisationer og sundhedspersoner har Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at udvide varslingsfristen for tilsyn fra fire til seks uger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udvider nu varslingsfristen for de risikobaserede tilsyn med almen praksis, sygehuse, akuttilbud i kommunerne, hjemmesygepleje, hjemmepleje og plejehjem, bosteder, fysioterapeutiske klinikker, fodterapeuter og tandlæger fra fire til seks uger. Det skyldes en række henvendelser fra faglige organisationer og sundhedspersoner, som for eksempel har oplevet problemer med at nå at aflyse patient- og kundeaftaler for at gennemføre tilsyn.

Den ændrede frist gælder dog kun fremadrettet. Det vil sige, at allerede varslede tilsyn tidsmæssigt ligger fast.

”Styrelsen har lyttet til argumenterne, og har derfor besluttet, at varslingsfristen fremadrettet bliver seks uger. Det kan dog ikke udelukkes, at nogen på trods af den længere frist må ændre i patient- og klientaftalerne. Det vil kun være i ganske særlige tilfælde, at varslingsdatoen kan ændres, som for eksempel ved sygdom eller planlagt ferielukning,” siger Charlotte Hjort, der er enhedschef for styrelsens Tilsyn og Rådgivning Nord.