×

Tandlæger: Husk konstanskontrol af digitalt røntgenudstyr

3. juli 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu gennemført cirka 40 tilsyn på tandklinikker, og kan konstatere, at der generelt mangler kendskab til den vejledning om konstanskontrol af røntgenudstyr, som Sundhedsstyrelsen står bag.

I forbindelse med Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg på tandklinikker har de tilsynsførende observeret en generel tendens til, at klinikkerne ikke er bekendte med korrekt procedure ved udførsel af konstanskontrol for digitale dentalrøntgenanlæg.

Konstanskontrol er et målepunkt i styrelsens tilsyn 2017, der er baseret på kravet i Bekendtgørelse nr. 209 af 6. april 1999 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kV § 22. Bekendtgørelsen stiller krav til den ansvarlige leder om at sørge for, at der etableres et effektivt kvalitetssystem, herunder at der udføres dokumenteret konstanskontrol.

Derfor opfordrer Styrelsen for Patientsikkerhed til, at alle røntgenansvarlige ledere på tandklinikkerne læser vejledningen og sikrer, at den bliver fulgt.

Styrelsen for Patientsikkerhed samarbejder med Sundhedsstyrelsen om at formidle problemstillingen.