×

Sygeplejersker under uddannelse får øget fokus på kompliceret medicin

2. oktober 2017

Professionshøjskolen Metropol og Styrelsen for Patientsikkerhed går sammen om at ruste fremtidens sygeplejersker endnu bedre til at håndtere de typer medicin, der er skyld i flest alvorlige fejl.

Mange utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet handler om medicin og medicinhåndtering. Syv grupper af lægemidler er skyld i en meget stor andel af de alvorlige fejl, der bliver begået med medicin. De syv er nogle af de typer medicin, der bliver brugt allermest, for eksempel insuliner og blodfortyndende medicin. De mange fejl opstår, fordi lægemidlerne er komplekse at håndtere. Nogle er fx svære at dosere, mens andre kræver løbende kontrol. Og det bliver ikke nemmere, når patienterne samtidig får flere andre typer medicin.

Viden om de syv lægemiddelgrupper er en vigtig forudsætning for at forebygge fejl. Sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol har allerede fokus på de potentielt problematiske lægemidler, men får nu en håndsrækning af Styrelsen for Patientsikkerhed, der gør undervisningen endnu mere virkelighedsnær:

”På Metropol har vi altid en ambition om at undervise med udblik til aktuelle problemstillinger i sundhedsvæsenet. Nu bidrager Styrelsen for Patientsikkerhed til farmakologiundervisningen på sygeplejerskeuddannelsen med konkrete cases fra virkelighedens verden. På den måde bygger vi bro mellem de studerende og deres kommende arbejdsliv,” siger Randi Brinckmann, dekan på Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Metropol.

De cases, som Styrelsen for Patientsikkerhed leverer til Metropol, vil i takt med, at de overleveres til Metropol, blive tilgængelige på styrelsens hjemmeside, så andre uddannelsesinstitutioner også kan få gavn af dem. Derudover vil Styrelsen for Patientsikkerhed hen over efteråret gå i dialog med de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Formålet er at afdække om et egentligt undervisningsmateriale baseret på viden om risikosituationslægemidler, uddraget af utilsigtede hændelser rapporteret til Dansk Patientsikkerheds­database, kunne være relevant at udarbejde til brug for farmakologiundervisningen på nationalt niveau.

”Vores job er at gøre det så trygt som muligt at være patient i det danske sundhedsvæsen, og vi tror, at en af de mest direkte veje til højere patientsikkerhed går gennem at klæde vores sundhedspersonale endnu bedre på. I den forbindelse er et fokus på fremtidens sundhedspersoner helt centralt. Derfor er vi meget glade for at samarbejde med Professionshøjskolen Metropol om at sætte vores viden i spil i praksis,” siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted.

Fakta

Såkaldte ’risikosituationslægemidler’ er lægemidler, der er skyld i mange alvorlige fejl. Styrelsen for Patientsikkerhed overvåger risikosituationslægemidlerne gennem utilsigtede hændelser, og samler dem på en liste, som bliver opdateret og valideret af eksperter hvert år.

Der er mange meget udbredte typer medicin på listen over risikosituationslægemidler, blandt andet medicin mod diabetes, smertestillende opioider, visse typer blodfortyndende medicin og medicin, der bruges mod leddegigt.