Samlerapportering kan være med til at skabe bedre patientsikkerhed

Del sidens indhold med andre

7. november 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført pilotprojektet Samlerapportering i samarbejde med 10 kommuner. Formålet var at undersøge, om samlerapportering til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) kan skabe kortere læringsloops og mere kvalitet i det lokale læringsarbejde, samtidig med at det bliver lettere at rapportere utilsigtede hændelser.

Evalueringsrapporten viser, at når samlerapportering som metode måles empirisk, datamæssigt og kulturelt, er konklusionen, at metoden i høj grad kan bidrage til at frembringe de positive effekter, som var udgangspunktet:

  • kortere læringsloops
  • mere kvalitet i det lokale læringsarbejde
  • let rapportering af utilsigtede hændelser.

Samlerapportering er en ny og enklere måde at rapportere utilsigtede hændelser på. I stedet for at de kommunale medarbejdere skal finde en computer og rapportere utilsigtede hændelser enkeltvist til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), skal de registreres på et papirskema og blot skrive nogle få oplysninger for hver hændelse.

Læs Samlerapportering - Evaluering af pilotprojekt i 10 kommuner.