Sådan registrerer du dit behandlingssted i behandlingsstedsregisteret

Del sidens indhold med andre

27. oktober 2017

Kort fortalt

Du registrerer dit behandlingssted ved at udfylde registreringsformularen på siden registrering.

Har behandlingsstedet ikke et CVR-nummer, kan det registreres ved at skrive til registrering@sst.dk.

Behandlingsstedskategori

Når et behandlingssted skal registreres, skal der angives en behandlingsstedskategori. Behandlingsstedskategorien afhænger af typen af behandlingssted samt sammensætningen af sundhedsfagligt personale.

Ved hjælp af grafikken 'Hvilken kategori skal behandlingsstedet registreres under?' kan du finde ud af, hvilken kategori du skal registrere dit behandlingssted under.

Skal mit behandlingssted registreres?

Alle steder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling, skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerheds behandlingsstedsregister. Bemærk, at hver selvstændig virksomhed skal registreres som et selvstændigt behandlingssted.

Nærmere bestemt skal følgende registreres som behandlingssted:

  • Behandlingssteder, hvor autoriserede sundhedspersoner behandler, dvs. steder med læger, tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere, kontaktlinseoptikere, optometrister, fodterapeuter og social- og sundhedsassistenter.
  • Behandlingssteder, hvor der udføres behandling på delegation. Her kan der eksempelvis være tale om sociale tilbud, hvor personale, der ikke er autoriserede sundhedspersoner, håndterer beboernes medicin. Det kan også være apoteker, hvor personalet udfører vaccinationer på delegation fra en læge.
  • Behandlingssteder, hvor ikke autoriserede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling inden for sundhedsvæsenet - dvs. steder hvor behandlingen er helt eller delvist finansieret af det offentlige. Det kan f.eks. være privatpraktiserende social- og sundhedshjælpere, som en kommune har aftale med om pleje af borgere i hjemmet.
  • Behandlingssteder, hvor der udføres alternativ behandling, hvis behandlingen på stedet foretages af en autoriseret sundhedsperson. Udfører eksempelvis en sygeplejerske eller fodterapeut zoneterapi eller akupunktur i behandlingsmæssigt øjemed, så skal stedet det udføres på, registreres som behandlingssted.

Steder, hvor kun psykologer behandler, skal ikke registreres som behandlingssted.

Er du i tvivl om, om din virksomhed er et behandlingssted, kan du bruge grafikken 'Er der tale om et behandlingssted?'.

Hvis en sundhedsperson behandler på flere adresser

Som udgangspunkt skal alle behandlingssteder/lokaliteter registreres som behandlingssteder. Der er dog enkelte undtagelser:

Nogle gange udfører en sundhedsperson, som den eneste i virksomheden sundhedsfaglig behandling uden brug af medhjælp eller andre sundhedspersoner på flere faste steder. Hvis der ikke foregår nogen aktivitet på disse steder, når sundhedspersonen ikke er til stede, skal der kun registreres ét behandlingssted; stedet, hvor hovedaktiviteten foregår. Lokaliteterne, hvor biaktiviteten foregår, skal ikke registreres som selvstændige behandlingssteder.

Det kunne eksempelvis være en fodterapeut, klinisk tandtekniker eller speciallæge, der har et fast behandlingssted, hvor kun sundhedspersonen behandler, og hvor sundhedspersonen er 3-4 dage om ugen, mens vedkommende 1-2 dage om ugen er på hjemmebesøg hos patienter eller på andre lokaliteter. Der vil i så fald kun skulle registreres ét behandlingssted.

Kontakt vores hotline ved spørgsmål vedr. registrering.

72 28 67 00 
registrering@sst.dk

Registreringspligten omfatter al sundhedsfaglig behandling, som udføres af sundhedspersoner, herunder undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Relaterede links