×

Sådan oplevede et bosted at have tilsyn

18. maj 2017

De første tilsyn med bosteder er gennemført. En leder af et bosted i København giver et indblik i oplevelsen og fortæller om den læring, som tilsynet førte med sig.

Bosteder er en af de otte typer af behandlingssteder, der er udvalgt til tilsyn i 2017. 35 fagspecifikke målepunkter danner grundlag for tilsynene, som bliver udført af sundhedsfaglige medarbejdere, primært sygeplejersker og læger, fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Et af de første bosteder, der har haft tilsynet på besøg, er det socialpsykiatriske bosted Helenes Minde på Østerbro i København. I artiklen Leder på bosted: Sådan var det at få tilsyn fortæller bostedets leder Maj Greifenstein, hvordan det var at have tilsynet på besøg.

”Vi har blandt andet lært, at vi fortsat skal arbejde med at skabe en øget forståelse for at dokumentere sundhedsfaglige problematikker, og at der skal følges op på dem dagligt i journalføringen,” fortæller Maj Greifenstein blandt andet i interviewet, men det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er bosteder, der får et tilsynsbesøg, der kan lære noget.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer således alle bosteder til at gennemgå målepunkterne for at sikre, at der er helt styr på de sundhedsfaglige forhold. På siden Fagspecifikke spørgsmål og svar for bosteder kan du desuden få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå ved læsning af målepunkterne.