×

Registrering af behandlingssteder åbner 1. juli

24. februar 2017

Registrering til det risikobaserede tilsyn vil være åben fra 1. juli 2017 og skal senest være udført 31. december. Styrelsen arbejder i øjeblikket på en bekendtgørelse og vejledning, der beskriver registreringsordningen nærmere.

I forbindelse med det risikobaserede tilsyn skal alle behandlingssteder i løbet af 2017 lade sig registrere hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen er i den forbindelse blevet kontaktet af mange behandlingssteder, der har spørgsmål til ordningen, bl.a. hvornår og hvordan man registrerer sig. Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål her. 

Hvornår skal man registrere sig?

Mellem 1. juli og 31. december 2017. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at registrere sig.

Hvordan skal man registrere sig?

Spørgsmål vedrørende registreringskategorier og de praktiske forhold vedrørende registrering, kan der først svares endeligt på i slutningen af maj måned.

Styrelsen for Patientsikkerhed er ved at udarbejde en bekendtgørelse og vejledning om registrering af- og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder.

Den vil beskrive de nærmere regler om registreringskategori, registreringsmåde og om, hvilke oplysninger, der skal registreres. Disse regler vil efter høring blive udstedt og offentliggjort inden udgangen af maj måned 2017.

Hvor skal man registrere sig?

Når registreringsordningen åbner til juli, vil behandlingsstederne kunne registrere sig via denne hjemmeside.

Hvem skal registrere sig?

Alle behandlingssteder, der udfører sundhedsfaglig behandling.

F.eks. sygehusenheder, plejecentre, plejehjem, bosteder, centre for misbrugsbehandling, sundhedscentre, genoptræningscentre, hjemmesygepleje, sundhedspleje, almen lægepraksis, speciallægepraksis, internetbaserede lægetjenester, lægevagtordninger, præhospitale enheder, vaccinationsklinikker, tandlægepraksis, kiropraktorklinikker, fysioterapiklinikker, jordemoderklinikker, ergoterapeutklinikker, fodterapeutklinikker, bandagistklinikker, tandplejeklinikker, klinisk tandteknikklinikker, klinisk diætistklinikker og optikervirksomheder.

Har du yderligere spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte styrelsen med yderligere spørgsmål. På nuværende tidspunkt kan vi dog kun informere generelt om registreringsordningen. Først når bekendtgørelsen og vejledningen er udstedt, kan vi vejlede mere præcist om registreringskategori, registreringsmåde og om, hvilke oplysninger, der skal registreres.

Tilmeld dig nyheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du vil have opdateringer om det risikobaserede tilsyn og registrering. Vi orienterer også løbende på vores side om det risikobaserede tilsyn.