Rapporteringspligten for UTH skal undersøges for at styrke læringen

Del sidens indhold med andre

18. december 2017

Kort fortalt

Kommer der læring nok ud af sundhedspersoners rapporteringer af utilsigtede hændelser, eller kan vi få bedre læring ud af den tid, vi bruger på at rapportere?

Det undersøger de fem regioner og Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde i 2018. Formålet er at afklare, om rapporteringspligten kan justeres, så UTH-rapporteringen understøtter det lokale patientsikkerhedsarbejde bedst muligt.

I marts 2017 var Styrelsen for Patientsikkerhed på besøg i regionerne. Her lyttede styrelsen til sundhedspersonernes erfaringer med rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser og ordningens rolle i patientsikkerhedsarbejdet.

Styrelsen for Patientsikkerhed havde to overordnede konklusioner efter møderne med regionerne:

  • Den nuværende rapporteringspligt understøtter ikke læringsarbejdet lokalt og regionalt tilstrækkeligt.
  • Den nuværende rapporteringspligt afspejler ikke rapporteringspraksis i alle fem regioner.

I september præsenterede Styrelsen for Patientsikkerhed disse konklusioner for regionernes sundhedsdirektører, som tilsluttede sig et samarbejde om at undersøge muligheden for en justering af rapporteringspligten nærmere gennem forskellige pilotprojekter.

Den 11. december holdt styrelsen første planlægningsmøde med repræsentanter fra regionerne. Her var der stor interesse for at deltage i afprøvningen og undersøge, hvad der skal til for, at der kan opnås en bedre balance mellem de ressourcer, der bruges på rapportering og sagsbehandling af hændelserne set i forhold til den læring og de forbedringer, der kommer ud af det.

Overlæge Lena Graversen, som er kontorchef i Vidensformidling og Læring, der administrerer rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser, er positiv efter mødet med regionerne.

”Det har været afgørende i opbygningen af en stærk patientsikkerhedskultur, at sundhedspersoner har haft en meget bred rapporteringspligt, hvor vi i modsætning til mange andre lande ikke kun har rapporteret de mest alvorlige UTH’er. Når man ser på danske sundhedspersoners opbakning til rapporteringsordningen og antallet af rapporter, er der ikke mange lande i verden, der kan følge med. Vi har fået etableret en god patientsikkerhedskultur. Men vi ser nu et behov for at revitalisere og fremtidssikre rapporteringsordningen,” siger Lena Graversen.