×

Principiel afgørelse: Advokat pålagt bøde for krænkende udtalelser

6. marts 2017

Advokatnævnet har den 28. februar 2017 afsagt kendelse i en sag, hvor en advokat har fremsat krænkende udtalelser mod en ansat i Styrelsen for Patientsikkerhed. Advokatnævnet har givet medarbejderen medhold og pålagt advokaten en bøde.

Sagen er resultat af et forløb, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed undersøgte, om der var grund til at fratage en tandlæge autorisationen. Under styrelsens sagsbehandling udsendte tandlægens advokat en pressemeddelelse, hvor en ansat i styrelsen blev nævnt ved navn. Pressemeddelelsen bliver umiddelbart efter offentliggørelse også delt på Facebook sammen med et billede af den ansatte.

Advokatnævnet skriver i sin kendelse, at tandlægens advokat ved ”at rette grov kritik af en navngiven medarbejder i Styrelsen for Patientsikkerhed er gået videre end berettiget med henblik på varetagelsen af sin klients interesser”, og at det var en ”unødvendig krænkelse” af medarbejderen, at advokaten i pressemeddelelsen brugte medarbejderens navn i sammenhæng med de anførte beskyldninger.

”Jeg er tilfreds med afgørelsen, som trækker en klar streg i sandet. Det er ikke i orden, når parter i en tilsynssag hænger vores ansatte ud i offentligheden,” siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tandlægens advokat er blevet pålagt en bøde på 20.000 kr.