×

Patientforeningers viden skal bidrage til et trygt sundhedsvæsen

2. marts 2017

Patienterne skal vide mere om mulighederne for at klage, og patientforeningernes viden kan inddrages i styrelsens arbejde for at skabe et trygt sundhedsvæsen. Sådan lød budskaberne fra de patientforeninger, der deltog ved STPS' interessentmøde den 1. marts.

”Vi har tænkt meget på, hvordan vi kan inddrage jer i vores arbejde, så vi er glade for, at I er kommet. Vi er blevet til for at have fokus på patienten – og nu skal vi have jeres input.”

Sådan bød Anne-Marie Vangsted, Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), velkommen ved styrelsens første interessentmøde for patientforeninger den 1. marts. Fokus var på at lægge grunden til et samarbejde, hvor styrelsen kan inddrage patientforeningernes viden i arbejdet for patientsikkerhed. 16 repræsentanter for ni patientforeninger deltog.

Utilsigtet hændelse - jeg aner jo ikke, hvad det er?

Efter en gennemgang af STPS’ opgaver og indgangene til styrelsen gik deltagerne ved mødet i arbejdsgrupper. Deres debat resulterede i mange forslag til, hvordan styrelsen og patientforeningerne kan samarbejde fremover. Især STPS’ kommunikation om de muligheder, patienter og pårørende har for at indberette fejl og bekymringer, lod en del tilbage at ønske, vurderede deltagerne.

Patienter og pårørende kan klage til styrelsen over enten en sundhedsfaglig behandler eller et behandlingssted, henvende sig med bekymringer, der kan udløse tilsyn og/eller skabe læring, samt indberette utilsigtede hændelser. Og en type henvendelse udelukker ikke de andre. Men som det lød fra en deltager i en arbejdsgruppe:

”Når I fortæller om det her og siger ”utilsigtet hændelse” - jeg som lægmand aner jo ikke, hvad det er …”.

Aftenens forslag til samarbejde

Blandt aftenens forslag til konkret fremadrettet samarbejde var:

  • Flere interessentmøder og mere dialog
  • Mere offensiv kommunikation fra styrelsen f.eks. oplysningskampagner og materialer til patienter om, hvad man kan indberette til styrelsen, og hvordan man gør det
  • Patientforeninger kan være formidlere af viden om indgangene til styrelsen og rådgive medlemmerne om brugen af dem
  • Inddragelse af patientforeningernes systematiserede indsamling af patientoplevelser kan danne baggrund for prioritering og give et nyt perspektiv på vurdering af risici
  • Patientforeninger kan indgå i arbejdsgrupper og lokale repræsentanter kan deltage i tilsyn
  • Styrelsen kan komme på besøg hos patientforeninger for at få indblik i deres viden

Start på et godt samarbejde

”Tusind tak for alle de gode input – de giver os rigtig meget at arbejde videre med. Jeg er glad for, at I inviterer til samarbejde, og at I vil dele ud af jeres erfaringer. Rom blev ikke bygget på en dag, men jeg ser denne dag som en start på et rigtig godt samarbejde”, afrundede Anne-Marie Vangsted dagens debat.

På interessentmødet den 1. marts deltog repræsentanter fra Hjernesagen, Parkinsonforeningen, LEV, Kræftens Bekæmpelse, LAP, Depressionsforeningen. Epilepsiforeningen, Danmarks Bløderforening og Alzheimerforeningen.