×

Patienter har ret til aktindsigt - også i gamle journaler

15. marts 2017

Patienter har som udgangspunkt altid ret til indsigt i deres personlige journaler, lyder det i en principiel udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.

En tidligere begrænsning i retten til aktindsigt, som gjaldt for journaler skrevet før 1987, er ikke længere gældende. Patienter har derfor som udgangspunkt altid ret til indsigt i deres personlige journaler, lyder det i en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.

Udtalelsen kommer på baggrund af en sag, hvor en kvinde flere gange havde efterspurgt om en kopi af sin journal som blev skrevet, da hun som barn var i behandling tilbage i 1957-1964.

Kvinden fik af sygehuset afslag på at få en kopi af hele journalen, da den var skrevet før 1. januar 1987. Journalen indeholdt også personfølsomme oplysninger om borgerens familiemedlemmer. Patienten klagede derefter til det, der dengang hed Patientombuddet.

Patientombuddet traf en afgørelse i 2015 og fandt dengang, at en patients ret til aktindsigt efter Sundhedsloven kun gjaldt for journaler skrevet efter den 1. januar 1987. Patienten klagede herefter til Ombudsmanden over afgørelsen.

Sundheds- og Ældreministeriet har i en udtalelse forklaret, at patienter som udgangspunkt har et krav på aktindsigt, uanset hvor gammel journalen er. Da Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007 blev en tidligere regel, som sagde det modsatte, nemlig ophævet. Derfor slår afgørelsen nu fast, at patienten havde ret til aktindsigt i sine journaler fra 1959-1964.