×

Patienter anker fortsat flere sager om patienterstatning

16. maj 2017

3.203 sager blev indgivet til Ankenævnet for Patienterstatningen i 2016, viser nævnets netop publicerede årsberetning for 2016. Dermed stiger tilgangen af ankesager fortsat, om end ikke helt så hastigt som tidligere.

Ankenævnet for Patienterstatningen behandler anker over afgørelser fra Patienterstatningen om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader. Mere end 3.100 sager blev afsluttet af ankenævnet i 2016, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 4,9 måneder.

”Det er glædeligt, at det igen i år er lykkedes os at opfylde ankenævnets målsætninger”, skriver formand for Ankenævnet for Patienterstatningen, Jan Uffe Rasmussen, i forordet til årsberetningen.

En oversigt viser, at tilgangen af ankesager fortsat er stigende, men i de seneste år mindre markant end tidligere. Hvor der i 2012 blev indgivet 2.522 ankesager, var tallet for nye sager i 2014 vokset til 3.051, mens det i 2016 var 3.203.

Af de ca. 3.000 afgørelser, ankenævnet traf i 2016, blev Patienterstatningens afgørelse ændret i 373 tilfælde, hvilket svarer til en ændringsprocent på 13,8. I 2015 var ændringsprocenten 13 procent. Ændringsprocenten i 2016 ikke væsentlig ændret i forhold til tidligere år.

Langt størstedelen af sagerne i Ankenævnet for Patienterstatningen bliver rejst af patienter. Kun 108 af de sager, der blev afgjort i 2016, var påklaget af den erstatningsansvarlige, dvs. typisk regionen, privat sygehus eller forsikringsselskab.

Læs årsberetningen