×

OBS-meddelelse: Vær opmærksom på sammenklapning af lunger efter akupunktur

2. oktober 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om sammenklapning af lunger efter akupunktur.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i både utilsigtede hændelser, ved tilsyn og i klagesager set eksempler på, at patienter har fået pneumothorax (ensidig eller dobbeltsidig sammenklapning af lunge) som følge af akupunktur. I flere af eksemplerne er pneumothorax blevet overset ved første kontakt til læge.

OBS-meddelelsen er sendt til abonnenter på styrelsens OBS-meddelelser, til regionerne att. kvalitetsenhederne, mærket ”praktiserende læger, speciallæger, akutmodtagelser, vagtlæger, akuttelefoner, akupunktører, kiropraktorer, smerteklinikker og fysioterapeuter” samt til RAB-behandlere i Danmark, mærket ”til alternative behandlere, der udfører akupunktur”.

Læs OBS-meddelelsen