×

OBS-meddelelse: Vær opmærksom på interaktionen mellem warfarin og miconazol-mundhulegel

30. juni 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om interaktionen mellem warfarin (fx Marevan) og miconazol-mundhulegel (fx Brentan).

På trods af løbende fokus på interaktionen mellem visse svampemidler og warfarin fra både Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed rapporteres der stadig utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase om problematikken. 

OBS-meddelelsen henvender sig primært til praktiserende læger og tandlæger, men også til andre sundhedspersoner som håndterer disse lægemidler. Læger på sygehuse skal være opmærksomme ved ordination af Brentan under indlæggelse. Det er særligt vigtigt, at ordinationen bliver fremhævet i epikrisen, og at den praktiserende læge bliver gjort opmærksom på behovet for mere intensiv opfølgning på INR efter udskrivning.

Læs OBS-meddelelsen