×

OBS-meddelelse: Vær opmærksom på interaktionen mellem warfarin og miconazol-mundhulegel

30. juni 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om interaktionen mellem warfarin (fx Marevan) og miconazol-mundhulegel (fx Brentan).

På trods af løbende fokus på interaktionen mellem visse svampemidler og warfarin fra både Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed rapporteres der stadig utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase om problematikken.

OBS-meddelelsen er sendt til abonnenter på Styrelsens OBS-meddelelser og til regionernes kvalitetsenheder, mærket ”til praktiserende læger og tandlæger”. Samtidig varsles de relevante producenter i en mail.

Læs OBS-meddelelsen