×

OBS-meddelelse: Vær opmærksom på bevidst overdosis med cyclizin

13. juni 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om bevidst overdosis med Cyclizin.

Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret fire utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor det sløvende antihistamin cyclizin er blevet anvendt til selvmordsforsøg blandt yngre kvinder. I én hændelse resulterede overdoseringen i dødsfald. I en anden hændelse har en patient over en periode gentagne gange bevidst indtaget en overdosis af cyclizin. Giftlinjen har set tilsvarende tilfælde og en generel stigning i henvendelser om overdosering med cyclizin de seneste år.

OBS-meddelelsen er sendt til abonnenter på Styrelsens OBS-meddelelser, til regionerne att. kvalitetsenhederne, mærket ”til akutmodtagelsen og til orientering af centre/klinikker for selvmordsforebyggelse” samt til Apotekerforeningen. Samtidig varsles de relevante producenter i en mail.

Læs OBS-meddelelsen