×

Ny vejledning om EU-regler for koordinering af sundhedsydelser

3. januar 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver en ny vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz.

”Siden den tidligere vejledning på området blev udgivet, er der sket en række store ændringer, som har betydning for de borgere, der krydser grænserne. EU-reglerne blev i 2012 udvidet til også at omfatte Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz. Derudover blev den offentlige rejsesygesikring afskaffet i 2014 og erstattet af det blå kort, og samme år trådte den nordiske konvention om social sikring i kraft, som giver flere rettigheder til nordiske borgere. Desuden er en af de store ændringer, at Udbetaling Danmark i 2015 overtog kommunernes opgaver med international sygesikring, blandt andet udstedelsen af det blå kort”, forklarer Søren Enggaard Stidsen, der er konstitueret kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Disse ændringer er sammen med en række præciseringer og fortolkningsbidrag indarbejdet i den nye vejledning.

Vejledningen er især rettet mod ansatte i Udbetaling Danmark, kommuner og regioner, som arbejder med administration af reglerne i EU-forordning nr. 883/2004 og den tilhørende gennemførelsesforordning.

Link: Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz