×

Ny rapport om brugen af det blå sygesikringskort

25. januar 2017

En ny rapport fra EU-Kommissionen viser, at de administrative processer omkring brugen af kortet mellem landene nu gennemgående fungerer. Der er dog fortsat udfordringer med at informere om kortets muligheder til både borgere og behandlingssteder.

EU-Kommissionen udgiver årligt en samlet rapport om brugen af det europæiske sygesikringskort, og har nu udgivet rapporten for 2015. Rapporten bygger på data indsamlet ved en spørgeskemaundersøgelse blandt EU/EØS-landene og Schweiz. Det er afdelingen for International Sygesikring hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for indsamling af de danske data.

Rapporten viser blandt andet, at afregningen for mere end 9 ud af 10 behandlinger, der er givet på det blå kort, sker ved en standardiseret mellemstatslig afregning, som borgerne ikke inddrages i.

Det betyder i praksis, at borgerne som regel ikke kommer til at stå for første led i afregningen, når de bruger det europæiske sygesikringskort. I nogle lande kan borgerne dog først få tilskuddet fra den lokale sygesikring efter selv at have betalt for behandlingen.

Udfordringer ved brugen af det blå kort

En udfordring ved brugen af det blå kort er, at nogle behandlingssteder afviser at bruge kortet. Som årsag hertil nævner rapporten blandt andet manglende kendskab til de administrative procedurer og reglerne for brugen af kortet, herunder afgrænsning af dækningen. 

Det fremgår desuden af rapporten, at det i nogle lande og områder kan være vanskeligt for borgerne at identificere hvilke behandlere, der har en aftale med landets offentlige sundhedsvæsen.

Rapporten anbefaler derfor, at der fremover skal være et større fokus på at udbrede kendskabet til det europæiske sygesikringskort blandt behandlere. Samtidig skal det gøres nemmere for borgere at finde relevante behandlingssteder i udlandet, blandt andet ved at inddrage rejse- og hotelbranchen.