×

Ny organisation i Styrelsen for Patientsikkerhed

2. januar 2017

Ved årsskiftet 2016-2017 er en ny intern organisering af Styrelsen for Patientsikkerhed trådt i kraft. Styrelsens nye organisation skal hjælpe med at gøre det endnu mere trygt og sikkert at være patient i Danmark.

Styrelsen for Patientsikkerhed har fra årsskiftet 2016-17 fået en ny intern organisation. Fokus for ændringen er håndtering af nye opgaver på tilsyns – og læringsområdet.

Styrelsen tilpasser sig med ændringen nye opgaver med blandt andet det såkaldt risikobaserede tilsyn, der også er trådt i kraft ved årsskiftet. Det risikobaserede tilsyn er en ny måde at føre tilsyn med sundhedsområdet på, hvor man går fra at føre et frekvensbaseret tilsyn til et risikobaseret tilsyn. Læs mere om det risikobaserede tilsyn og tilsynets fokusområder for 2017.

Den nye organisationsstruktur er tilpasset opbygningen af nye kontorer i Aarhus og styrelsens tværgående fokus på at gøre det trygt og sikkert at være patient i Danmark. Blandt andet er der blevet oprettet et selvstændigt kontor for patientrettigheder og et kontor for sundhedsjura.

Styrelsen for patientsikkerhed er nu placeret på fem forskellige lokationer rundt omkring i landet. Se den nye organisation i Styrelsen for Patientsikkerhed og få et overblik over hvad de forskellige kontorer arbejder med.