Ny lov skaber sikkerhed for varigt inhabile patienter

Del sidens indhold med andre

15. december 2017

Den 1. januar 2018 træder en ny lov i kraft, der skal sikre, at varigt inhabile patienter ikke bliver ladt i stikken, når de modsætter sig behandling.

I dag må man ikke behandle varigt inhabile personer over 15 år, hvis de modsætter sig behandling. Varigt inhabile er eksempelvis demente, udviklingshæmmede og hjerneskadede personer, som ikke selv er i stand til at vurdere konsekvenserne af ikke at blive behandlet.

Den 1. januar 2018 træder nye regler i kraft, der gør det muligt at tvinge en patient i behandling, hvis en læge eller tandlæge vurderer, at patientens sundhedstilstand bliver væsentligt forringet, hvis man undlader behandlingen. Der kan være tale om alt fra en helt basal tandbehandling til operation for f.eks. hoftebrud.

”Sundhedsvæsenet har længe efterspurgt retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig, hvis man har en varigt inhabil patient, der modsætter sig behandling. Vi har at gøre med en sårbar gruppe patienter, der måske ikke kan overskue konsekvenserne af en manglende behandling. Her er de nye regler med til at sikre mulighed for at drage omsorg for disse patienter. I de situationer er behandlingen i patientens interesse,” siger Steffen Egesborg Hansen, vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sidste udvej

Selvom det nu bliver muligt for læger og tandlæger at beslutte tvangsbehandling af somatiske lidelser, må man ikke anvende tvang som første valg. Tvang skal ses som en sidste udvej, når det ikke kan lade sig gøre at få patienten til at tage imod en nødvendig behandling. Desuden skal man altid forsøge at skabe tillid og anvende den form for tvang, der er mindst indgribende – og altid med samtykke fra f.eks. nærmeste pårørende, eller alternativt med tilslutning fra en anden læge eller tandlæge med faglig indsigt.

Mulighed for at klage

Med den nye lov følger muligheden for at klage, hvis man f.eks. som pårørende oplever, at der er blevet anvendt tvang i en situation, hvor det kunne have været undgået. Det er Tvangsbehandlingsnævnet som bliver oprettet per 1. januar 2018, der har til opgave at tage sig af klagesagerne.

Den læge eller tandlæge, der har truffet beslutning om at anvende tvang har pligt til at vejlede patientens nærmeste pårørende eller værge om klagemulighederne.

Med den nye lov er lægen eller tandlægen desuden forpligtet til at indberette det til Sundhedsdatastyrelsen, hvis der er truffet beslutning om at anvende tvang i forbindelse med behandlingen.

Læs mere om den nye lov på siden Tvang ved somatisk behandling.