×

Mere simpel rapportering af utilsigtede hændelser på vej

18. januar 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed kommer i foråret 2017 på besøg i regionerne for at drøfte, om man kan rapportere utilsigtede hændelser på en ny og mere effektiv måde.

Siden 2004 har man i de danske regioner haft pligt til at rapportere alle utilsigtede hændelser. Rapporteringspligten står nu over for en mulig justering, og i denne proces bliver der for regionerne mulighed for at få indflydelse på, hvordan rapporteringspligten skal håndteres i fremtiden.

Derfor inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed nu til møder med alle fem regioner i løbet af foråret 2017, med henblik på, at der kan igangsættes et pilotprojekt eller lignende i løbet af efteråret 2017.

Betydning for patientsikkerheden 

Rapporteringen af de utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor alle utilsigtede hændelser skal registreres, har været et centralt element i opbygningen af den danske patientsikkerhedskultur.

Men selvom rapporteringen er essentiel, er det også vigtigt, at der er balance mellem de ressourcer, som anvendes til rapportering, og den læring man får ud af rapporteringen lokalt og nationalt.

”Det er vigtigt at bevare motivationen for at øge patientsikkerheden ved at rapportere det, der giver mening i et læringsperspektiv. Derfor er det vigtigt for os at komme ud i regionerne, så vi kan høre sundhedspersonernes holdning til, hvordan vi i fremtiden kan arbejde lærende på en meningsfuld måde,” siger Lena Graversen, kontorchef i Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har allerede igangsat et pilotprojekt i det kommunale sundhedsvæsen, der undersøger mulighederne for en mere simpel rapportering og en bedre lokal brug af data. Pilotprojektet blev skudt i gang 1. november 2016.