×

Mange danskere søger refusion for behandling i udlandet

8. marts 2017

Ny rapport viser, at Danmark er blandt de EU-lande, hvor flest borgere søger refusion for planlagt behandling i udlandet.

EU-Kommissionen udgiver årligt en rapport om anvendelsen af patientmobilitetsdirektivets regler. Rapporten for 2015 er nu klar, og den bygger på data indsamlet fra EU/EØS-landene. Det er afdelingen for International Sygesikring i Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for indsamling af de danske data.

Rapporten viser, at Danmark har en gennemsnitlig behandlingstid for svar på ansøgninger om refusion til behandling i udlandet på kun fire dage. Det gælder for ansøgninger, hvor der på forhånd er udstedt en forhåndsgodkendelse. Det er den korteste behandlingstid på denne type ansøgning i Europa.

Den længste behandlingstid står Bulgarien for. Her må man i gennemsnit vente 10 måneder på at få behandlet en lignende ansøgning.

Det fremgår dog også af rapporten, at ansøgninger om forhåndsgodkendelse i Danmark i gennemsnit tager 21 dage at behandle. Den behandlingstid overstiger lovgivningens krav om, at den slags ansøgninger skal behandles inden for 14 dage.

Rapporten påpeger derudover, at antallet af ansøgninger om tilskud til behandling i udlandet, der ikke kræver forhåndsgodkendelse, generelt er lavt. Det er dog med undtagelse af blandt andet Danmark, der har modtaget over 30.000 ansøgninger.

Det store antal danske refusionsansøgninger skyldes primært ansøgninger om tilskud til tandbehandling i udlandet. Den slags ansøgninger udgør over 90 % af de modtagne ansøgninger i Danmark.

Af rapporten for året 2015 fremgår det, at 23 medlemslande har bidraget til dataindsamlingen. Det er dog ikke alle lande, der har været i stand til at levere data til alle de rejste spørgsmål.