×

Målepunkter for tilsyn i almen praksis og på sygehuse er klar

24. marts 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu offentliggjort de faglige målepunkter, der i 2017 danner rammen om de risikobaserede tilsyn i almen praksis og på sygehuse.

Fra maj og resten af 2017 vil Styrelsen for Patientsikkerhed komme på tilsynsbesøg hos lægerne i almen praksis, på regions- og udbudsklinikker og på sygehusafdelinger, der beskæftiger sig med patienter med KOL og depression. De faglige målepunkter for tilsynet er nu klar.

I 2017 fokuserer de risikobaserede tilsyn særligt på prøvesvar og medicinhåndtering i patientforløb, og derfor vil der også være særligt fokus på KOL- og depressionspatienter, når tilsynet kommer ud i almen praksis. I arbejdet med at identificere relevante områder for tilsyn, er der blandt andet blevet kigget efter tendenser i de utilsigtede hændelser, som bliver indberettet til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Nyt læringsmateriale  

I forhold til almen praksis viser hændelserne, at der ofte opstår problemer med korrekt identifikation af patienter ved prøvetagning og prøvesvar. Mange steder er der også udfordringer med at ordinere præparaterne i de såkaldte tryghedskasser til palliative patienter korrekt.

Derfor har styrelsen udarbejdet læringsmateriale på de to områder, som de tilsynsførende vil tage med ud, når de besøger almen praksis. Materialet bliver også tilgængeligt her på hjemmesiden, så alle får mulighed for at orientere sig i emnerne.

”Læring er en integreret del af de risikobaserede tilsyn. Derfor opfordrer vi også til, at alle klinikker – uanset om de får tilsyn eller ej – orienterer sig i de faglige målepunkter og i vores læringsmateriale i øvrigt,” siger Charlotte Hjort, der er enhedschef  i Tilsyn og Rådgivning Nord.