×

Målepunkter for det risikobaserede tilsyn er klar

10. februar 2017

Fem ud af ni sæt af målepunkter for det kommende risikobaserede tilsyn er nu klar. Det betyder, at de første tilsyn efter den risikobaserede model snart bliver varslet.

Styrelsen for Patientsikkerhed er klar til at varsle og gennemføre de første planlagte risikobaserede tilsyn. Høringsfristen for de faglige målepunkter udløb 13. januar, og fem ud af ni sæt målepunkter er nu blevet grundigt gennemgået og tilpasset, og er klar til at blive taget i brug. Det gælder målepunkterne for tandlæger, hjemmepleje og hjemmesygepleje, kommunale akutfunktioner, fodterapeuter og bosteder.

Målepunkterne for almen praksis og somatiske sygehuse er stadig i proces, mens målepunkterne for fysioterapeuter og psykiatriske sygehuse endnu ikke er udarbejdet. De sidste målepunkter vil blive sendt i ekstern høring i foråret 2017.

De kommende måneder vil en række behandlingssteder modtage varsling og tilsyn fra styrelsen, men samlet set får kun en lille del af behandlingsstederne et tilsynsbesøg. Alle behandlingssteder kan dog med fordel orientere sig i de relevante målepunkter, for der kan være meget god læring at hente i de fokusområder, styrelsen udpeger.

Læring for alle

At man kan drage læring af de kommende tilsyn, har de blandt andet erfaret i Tandlægeforeningen, som repræsenterer knap 7.000 danske tandlæger. Allerede i begyndelsen af 2016 begyndte foreningen at informere om tilsyn og faglige fokusområder gennem bl.a. medlemsmøder, som knap 2.000 tandlæger deltog i.

”Vi har arbejdet på at modvirke forskrækkelse, frustration og frygt hos vores medlemmer ved at komme ud i god tid og fortælle dem, hvad tilsynet går ud på og hvilke faglige krav, der stilles,” fortæller foreningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg.

Tandlægeforeningen har også tilbudt alle interesserede tandklinikker målrettede kurser baseret på målepunkterne som forberedelse til et eventuelt tilsyn: ”Vores medlemmer vil rigtig gerne gøre tingene rigtigt. Det har vi selvfølgelig prioriteret at hjælpe dem med,” tilføjer formanden.

”Tandlægeforeningen fortjener stor ros for deres arbejde. Det er et forbilledligt eksempel på, hvordan det risikobaserede tilsyn kan bruges til at skabe læring og styrke patientsikkerheden hos en hel faggruppe,” siger chef for Tilsyn og Rådgivning Øst i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri.

Hold dig opdateret

Du kan holde dig opdateret om nyheder relateret til det risikobaserede tilsyn ved at abonnere på nyhedskategorien 'Det risikobaserede tilsyn', som du finder under 'Sundhedsprofessionelle og myndigheder' på siden Abonner på nyheder.