Målepunkter for det risikobaserede tilsyn 2018

Del sidens indhold med andre

5. december 2017

Kort fortalt

10 ud af 13 målepunktssæt ligger nu klar og vil blive brugt til vurdering og læring på de behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerhed vil besøge i 2018.

I 2018 fokuserer det risikobaserede tilsyn på to overordnede temaer, nemlig medicinering og overgange i patientforløb. Der er desuden særligt fokus på to grupper af patienter:

  • Patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom
  • Patienter med diabetes og komorbiditet

Med udgangspunkt i typiske forløb for de to grupper bliver en række behandlingssteder udvalgt til tilsyn. I 2018 bliver der blandt andet ført tilsyn med sygehuse, praktiserende psykiatere, misbrugscentre, kliniske diætister og optikere.

For hver type behandlingssted har styrelsen i samarbejde med en række eksterne eksperter udarbejdet et sæt målepunkter, der bliver brugt til vurdering og læring på behandlingsstedet. For 2018 er der i alt 13 sæt af målepunkter, der har været i offentlig høring, og 10 af dem er klar til offentliggørelse. I starten af 2018 vil der blive holdt en række informationsmøder. Det vil bl.a. blive annonceret på styrelsens hjemmeside.

Se målepunkterne og læs mere om baggrunden for udvikling af målepunkterne