Målepunkter for det risikobaserede tilsyn 2018 er sendt i høring

Del sidens indhold med andre

12. oktober 2017

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt 14 sæt målepunkter i høring. Formålet er at få kvalificeret målepunkternes relevans og indhold.

Styrelsen gennemfører tilsyn med udvalgte behandlingssteder ud fra en vurdering af, hvor der kan være størst risiko forbundet med patienternes sikkerhed. Temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2018 er medicinering og overgange i patientforløb. Målepunkterne er, hvor det giver mening, bygget op om disse temaer.

Valg af målepunkterne, for det risikobaserede tilsyn i perioden 2017-2019, sker også ud fra et ønske om at afdække risikoområder på en række af de meget forskellige typer af behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed.

De 14 sæt målepunkter har specifikt fokus på følgende patientforløbstyper:

  • Patienter med kronisk sygdom og samtidig komorbiditet (diabetesforløb).
  • Patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom.

Derudover ser tilsynet i 2018 på:

  • Tandlæge- og tandplejeklinikker
  • Genoptræning, bl.a. patientforløb mellem genoptræningscentre og sygehuse med henblik på både fysioterapi og ergoterapi.

Formålet med styrelsens tilsynsbesøg er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet. I den vurdering er målepunkterne det centrale redskab for styrelsens tilsynsførende. Samtidig lægges der vægt på formidling og læring i forbindelse med tilsynene.

Alle høringssvar skal sendes senest 2. november 2017 til hoeringssvar@stps.dk med følgende tekst i emnefeltet: Bemærkninger til målepunkter + navn på specifikke målepunktssæt. Du kan se en oversigt over målepunkterne på høringsportalen.

Ved spørgsmål kan du kontakte Britta Bjerrum Mortensen, bbm@sst.dk.