Målepunkter for bosteder og misbrugscentre til det risikobaserede tilsyn 2018 er nu klar

Del sidens indhold med andre

19. december 2017

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu offentliggjort målepunkterne for bosteder og misbrugscentre som del af det risikobaserede tilsyn 2018.

Målepunkterne fokuserer overordnet på to temaer: Medicinering og overgange i patientforløb. Målepunkterne tager særligt udgangspunkt i de to patientgrupper; patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom.

Der vil i 2018, udover bosteder og misbrugscentre, også blive ført tilsyn med sygehuse, genoptræningscentre, praktiserende psykiatere, almen praksis, optikere, tandlæge- og tandplejerklinikker og kliniske diætister.

Se alle målepunkterne og læs mere om baggrunden for udvikling af målepunkterne