Kom til workshop om antipsykotisk medicin til demente

Del sidens indhold med andre

13. november 2017

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer interesserede læger til workshop om bedre brug af antipsykotisk medicin til ældre med demens.

Som en del af regeringens nationale handleplan for demensområdet skal forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demens nedbringes. Derfor inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed nu interesserede læger fra almen praksis, geriatri, psykiatri og neurologi til en workshop med fokus på de dilemmaer, læger kan møde, når det handler om at ordinere eller seponere antipsykotisk medicin til ældre med en demensdiagnose.

Programmer for de to workshops, der afholdes:

Førende specialister vil give deltagerne en bred indsigt i, hvornår ordination af antipsykotisk medicin er påkrævet og inspiration til, hvordan seponering af medicinen kan foregå. Der bliver desuden lejlighed til at drøfte relevante dilemmaer og komme med input. En vigtig del af de to workshops er nemlig også at høre lægernes erfaringer, som blandt andet vil danne grundlag for styrelsens videre arbejde med sikker medicinering af ældre med demens.

Praktiserende læger vil kunne få refusion fra Fonden for Almen Praksis ved deltagelse i arrangementet.

Baggrund

Kontorerne for Vidensformidling og Læring samt Tilsyn og Rådgivning i Styrelsen for Patientsikkerhed arrangerer workshoppen.

Arrangementet udspringer af initiativ fem i den nationale demenshandlingsplan, som skal forbedre forholdene for personer med demens i Danmark. Demenshandlingsplanen består af i alt 23 initiativer.

Læs mere om den nationale demenshandlingsplan.