×

Informationsmøderne om det risikobaserede tilsyn er i gang

13. januar 2017, Opdateret 17. januar 2017

Nu løber de første informationsmøder om det nye risikobaserede tilsyn af stablen over hele landet.

Ved årsskiftet trådte lovgivningen om Styrelsen for Patientsikkerheds nye risikobaserede tilsyn i kraft. Det betyder blandt andet, at der er flere nye typer af behandlingssteder, som skal have tilsyn. Nogle af behandlingsstederne har slet ikke haft tilsyn tidligere, og andre har kun haft ganske få.

Som forberedelse til de nye tilsyn holder Styrelsen for Patientsikkerhed nu og i den kommende tid en række informationsmøder om, hvad det risikobaserede tilsyn er, hvilke temaer og typer af behandlingssteder, der er udvalgt til tilsyn i 2017, og hvordan det konkret kommer til at foregå.

Alle landets kommuner vil få invitationer til møderne, og mandag blev de første to informationsmøder for kommunerne holdt i henholdsvis Randers og Aalborg. Tirsdag begyndte informationsmøderne om tilsyn på bosteder, og der har været mulighed for at deltage i Aalborg, Viborg, Fredericia og København.

Samarbejde om det nye tilsyn

Både private og offentlige bosteder er udvalgt som et fokusområde for det risikobaserede tilsyn i 2017, og de inviterede var derfor ledere fra forskellige typer af bosteder og opholdssteder i Danmark.

På møderne orienteres der dels om de overordnede principper for det risikobaserede tilsyn, dels helt konkret om hvordan tilsynsbesøget foregår, forklarer Charlotte Hjort, der er kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed, og derfor står for afholdelsen af en række af informationsmøderne.

”Det er meget vigtigt at få forklaret, at det overordnede mål med tilsynet er, at det skal være trygt at være borger alle steder i sundhedsvæsenet. Tilsynsbesøgene er midlertidig ikke kun en kontrol, men også en læringssituation, hvor dialog om patientsikkerheden vægtes højt. Vi lægger vægt på, at der er et godt samarbejde med alle interessenter, for det styrker den vidensformidling og læring, som er nødvendig for at øge patientsikkerheden,” siger Charlotte Hjort.

Flere tilsyn med bosteder i år

De private sociale bosteder har tidligere kun i et begrænset omgang haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men da bosteder er et af de udvalgte områder for det risikobaserede tilsyn i 2017, kommer flere bosteder og opholdssteder til at få tilsyn i løbet af året.

Michael Graatang er direktør i LOS - en forening, som repræsenterer de private sociale tilbud i Danmark. Han har selv deltaget på informationsmøderne i Aalborg og Viborg. Han forklarer, at man på bostederne har borgere med ofte meget komplekse og svære sociale problemer, og det lovgivningsmæssige område i forhold til bosteder samtidig ofte er kompliceret og svært at placere i én kasse.

”Derfor er jeg også meget glad for, at jeg på møderne har oplevet en høj grad af lydhørhed og respekt over for den faglighed og den viden, som vi har ude på bostederne. Det har hele tiden været min opfattelse, at denne nye måde at føre tilsyn på er i alles interesse. Overordnet må jeg derfor sige, at det her lover rigtig godt for vores samarbejde, og at det her vigtigst af alt kommer borgerne til gavn,” siger Michael Graatang.

Informationsmøderne fortsætter i de kommende uger med kommunerne og interesseorganisationer som deltagere.