×

Høj målopfyldelse i styrelsens første år

20. marts 2017

Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport for 2016 viser 97,5 procents målopfyldelse af resultatkontrakten. Forberedelsen af det risikobaserede tilsyn, nedbringelse af puklen af ældre sager og etableringen af et nyt kontor for klagesagsbehandling i Aarhus er blandt de store resultater.

2016 er det første hele år, Styrelsen for Patientsikkerhed har eksisteret. I 2015 blev styrelsen oprettet ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsyns-, autorisations- og embedslægevirksomhed. Formålet var at opbygge en styrelse, hvis kerneopgave skulle være at sikre patientsikkerheden.

”Som den centrale tilsynsførende myndighed på sundhedsområdet løfter vi et stort ansvar. Bundlinjen her er patientsikkerhed, og jeg er både glad for og stolt af en samlet målopfyldelse på 97,5 procent i styrelsens første år,” siger Anne-Marie Vangsted om resultaterne i styrelsens årsrapport for 2016.

Det skal være trygt at være patient

Styrelsen for Patientsikkerheds vision er et sikkert og lærende sundhedsvæsen, og det arbejder styrelsen dagligt for gennem tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder, udstedelse af autorisationer, sikring af læring i sundhedsvæsenet, håndtering af international sygesikring, behandling af klagesager samt afslutning af ankesager vedrørende erstatning og abort.

”Vi har som mission, at det er trygt at være patient. På tilsynsområdet blev 2016 kendetegnet ved en markant omlægning af både tilsynet med sundhedspersoner og tilsynet med behandlingssteder. Vi har på kort tid udarbejdet en plan for det risikobaserede tilsyn samt udpeget risikotemaer og -områder,” uddyber direktør Anne-Marie Vangsted. I det risikobaserede tilsyn, som er begyndt i 2017, er fokus på at anvende ressourcerne der, hvor risikoen for patientsikkerheden er størst.

Herudover gav en stramning af lovgivningen i 2016 styrelsen bedre adgang til at gribe ind og stoppe sundhedspersoner, der udgør en fare for patientsikkerheden.

1.000 sager forud for tidsplanen

Styrelsen for Patientsikkerhed nåede også i 2016 at nedbringe antallet af ældre verserende klagesager med mere end 1.000 sager i forhold til målsætningen. Opfyldelsen af den målsætning er en prioritering, der på sigt skal føre til kortere sagsbehandlingstid for klagesager.

Nedbringelsen af antallet af ældre sager er nået samtidig med, at styrelsen har etableret et kontor for klagesagsbehandling i Aarhus og brugt betydelige ressourcer til oplæring af nye medarbejdere.

Læs mere i årsrapporten for 2016