Har du pakket det blå sygesikringskort?

Del sidens indhold med andre

7. juni 2017

Kort fortalt

Husk at få det blå sygesikringskort med på sommerferien i Europa. Her er, hvad du skal vide om kortet.

Skal jeg have kortet med?

Ja, mange steder forlanger de at se kortet fysisk, og du kan dermed undgå selv at skulle lægge ud for alle udgifter. Hvis du ikke har kortet endnu, så skal du skynde dig at bestille det via borger.dk. Det kan forventes at tage op til tre uger at få et nyt kort.

Dækker det blå sygesikringskort al behandling?

Nej. Hvad der er gratis i Danmark, er ikke nødvendigvis dækket af den offentlige sygeforsikring i de andre lande. Kortet giver nemlig danske borgere ret til at blive behandlet på lige fod med borgere i den offentlige sygesikring i det land, som de besøger. I en del lande kommer der derfor en vis egenbetaling på behandlingen, ligesom du kan blive opkrævet for udgifter til transport til behandlingsstedet.

Kan jeg få dækket hjemrejsen med kortet, hvis uheldet er ude?

Nej, vil du have mulighed for hjemtransport og rådgivning fra en dansk alarmcentral, skal du tegne en privat rejseforsikring.

Kan jeg også bruge kortet på private klinikker på ferien?

Som udgangspunkt er det kun forbeholdt den offentlige dækning i landet. I visse tilfælde kan der dog være dækning alligevel efter reglerne i det land, du besøger.

Kan jeg bruge det blå sygesikringskort, hvis jeg har en kronisk sygdom?

Ja. For eksempel kan kemo- eller dialysepatienter få behandling i modtagerlandet. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at du tager kontakt til myndighederne i det enkelte land i god tid, så du kan få vejledning i, hvordan behandlingen håndteres i praksis.

Hvad er vigtigt at huske, hvis jeg kommer i behandling?

Du skal spørge, om sygehuset er offentligt eller privat, og hvad behandlingen koster. Vær opmærksom på at tæt på de største turistmål og hoteller opererer ofte private læger/klinikker, som ikke er dækket af det blå kort.

Hvad gør jeg, hvis jeg står efter ferien, og har måttet lægge ud, selvom jeg mener, at udgifterne burde være dækket af det blå kort?

Ender du med en regning, som er højere end egenbetalingen, så kan du søge refusion hos enten Styrelsen for Patientsikkerhed eller hos din region. Her er det vigtigt, at du sender alle originale regninger og kvitteringer samt evt. kopier af henvisninger/recepter og journaler til styrelsen.

Kort om det blå kort

  • Kortet sikrer samme behandling på offentlige klinikker og hospitaler ved sygdom og tilskadekomst som landets egne borgere på rejser og ophold i en række EU og EØS-lande

  • Du kan læse om priser på egenbetaling for de enkelte lande 

  • Hvis man bliver nødt til at betale for hospitalsophold, ambulancetransport etc. ud over, hvad landets egne borgere selv betaler, kan man søge at få refunderet pengene.

  • Der er ca. udstedt 3,5 mio. danske blå EU-sygesikringskort. Det svarer til, at 62,4 pct. af den sygesikrede befolkning i Danmark har et blåt EU-sygesikringskort.

Læs mere på www.stps.dk og tjek app’en European Health Insurance Card.