Faktura for det risikobaserede tilsyn

Del sidens indhold med andre

22. december 2017

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. december 2017 udsendt faktura til behandlingssteder, der har registreret sig i Behandlingsstedsregistret i løbet af 2017.

Baggrunden for fakturaen er, at det er lovgivningsmæssigt vedtaget, at Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn skal finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr til dækning af udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, behandlingsstedet er registreret i.

Gebyrerne for 2017 er:

 • Kategori 1: 10.847 kr.
 • Kategori 2: 7.234 kr.
 • Kategori 3: 3.975 kr.
 • Kategori 4: 2.238 kr.
 • Kategori 5: 1.917 kr.

Fra 2018 og frem vil styrelsen udsende en faktura i årets første kvartal, der dækker det indeværende år. For nye behandlingssteder der oprettes i 2018 og frem, vil styrelsen udsende en faktura kort efter registrering.

Hvis du har spørgsmål til en faktura for registrering af behandlingssteder, kan disse rettes til styrelsen på registrering@sst.dk eller til vores hotline på 72 28 67 00 (begge lukket mellem jul og nytår).

Du kan også finde svar på mange spørgsmål vedr. gebyr og registrering på siden Spørgsmål og svar til registrering af behandlingssteder.

Forkert beløb på faktura

Hvis du har registreret dit behandlingssted i en forkert kategori, og derfor har ændringer til din registrering, kan du oplyse styrelsen om dette på registrering@sst.dk. Her bedes du oplyse referencenummer for registrering samt hvilke ændringer, der skal foretages. Grundet julelukket vil de fleste ændringer først blive foretaget i det nye år.

Frist for betaling

Der er 30 dages betalingsfrist på fakturaen, så har du ændringer eller spørgsmål til din faktura, som du har sendt til styrelsen, kan du derfor roligt vente til styrelsen efter nytår har besvaret din henvendelse. 

Beløbet på fakturaen

Gebyret afhænger af den kategori et behandlingssted er registreret i:

Herunder fremgår, hvilke typer af behandlingssteder, der skal være registreret i de forskellige kategorier.

 • En privat sygehusafdeling opkræves for 2017 et gebyr på 10.847 kr. årligt (kategori 1)
 • Et behandlingssted med læger eller tandlæger, der tilsammen arbejder svarende til mere end én fuldtidsstilling opkræves for 2017 et gebyr på 7.234 kr. årligt (kategori 2)
 • Et behandlingssted med én læge eller tandlæge eller med en eller flere læger eller tandlæger, der tilsammen arbejder svarende til maks én fuldtidsstilling opkræves for 2017 et gebyr på 3.975 kr. årligt (kategori 3). Er der også andre sundhedspersoner, der ikke er læger, tandlæger eller kiropraktorer på dette behandlingssted, ændrer det ikke på kategori og gebyr, idet der opkræves for 2017 et gebyr på 3.975 kr. årligt (kategori 3)
 • Behandlingssteder med én eller flere kiropraktorer opkræves for 2017 et gebyr på 3.975 kr. årligt (kategori 3)
 • Et behandlingssted med flere sundhedspersoner, der ikke er læger, tandlæger eller kiropraktorer, opkræves for 2017 et gebyr på 2.238 kr. årligt (kategori 4). 
 • Plejehjem, plejecentre, hjemmesygepleje, sociale tilbud, genoptræningscentre, sundhedscentre, og centre for misbrugsbehandling skal som udgangspunkt også registreres i 2017 og betale 2.238 kr. årligt
 • Et behandlingssted med én sundhedsperson, der ikke er læge, tandlæge eller kiropraktor, opkræves for 2017 et gebyr på 1.917 kr. årligt (kategori 5)

Har du ikke modtaget en faktura?

Styrelsen har den 21. december 2017 udsendt gebyropkrævning til en del af de behandlingssteder, der har registreret sig inden 17. december 2017. De resterende behandlingssteder vil modtage gebyropkrævning i starten af 2018.

Styrelsen udsender faktura til den mail, behandlingssted har opgivet ved registrering. Har du ikke modtaget en faktura, bedes derfor se, om gebyropkrævningen er endt i dit spamfilter.