×

Dansk initiativ bakker op om WHO’s nye medicin-satsning

30. juni 2017

WHO lancerede i foråret en ny verdensomspændende satsning, medication without harm, der skal øge sikkerheden omkring medicinering. Et nyt dansk initiativ vil bakke op om WHO’s globale kampagne.

Sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) vil Styrelsen for Patientsikkerhed lægge rammerne for et program, der skal øge sikkerheden omkring medicinering i Danmark.

”Fejl med medicinering er et af de områder, hvor der er allerstørst potentiale for at forbedre patientsikkerheden. WHO’s to tidligere globale kampagner har haft stor succes med at sætte fokus på hygiejne og sikre operationer, og den nye ambitiøse satsning er en oplagt anledning til et endnu stærkere fokus på at nedbringe antallet af medicinfejl i sundhedsvæsenet,” siger Lena Graversen, kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed. I forvejen arbejder styrelsen blandt andet på at øge frontpersonalets viden om brug af de lægemidler, der er skyld i de mest alvorlige fejl.

”Trods mange års indsats for øget sikkerhed ved medicinering, sker der stadig mange fejl. Blandt de rapporterede utilsigtede hændelser er medicinering stadig langt det hyppigste tema, både på sygehusene og i kommunerne. Derfor er WHO’s satsning en god anledning til at kigge på området med nye øjne,” siger direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!), Inge Kristensen. PS! arbejder aktuelt med medicinområdet blandt andet i projekt 'I sikre hænder', hvor der er sat mål for reduktion af medicinfejl i ældreplejen. Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinering udgør 23 % af samtlige hændelser rapporteret fra sygehusene og 68 % af samtlige hændelser rapporteret fra kommunerne, fremgår det af årsrapporten fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016.

'Medication without harm' er den tredje verdensomspændende 'patient safety challenge' som WHO har lanceret. De første to fokuserede på 'clean care is safer care' og 'safe surgery saves lives'.

Den nye WHO-satsning blev præsenteret på '2nd Global Ministerial Summit on Patient Safety' i Bonn, Tyskland, d. 29. marts 2017. Formålet er at reducere skader ved medicinering med 50 %.