×

Antallet af sager i Det Psykiatriske Ankenævn stiger fortsat

9. maj 2017

I 2016 modtog Det Psykiatriske Ankenævn 207 klager over afgørelser truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn. Til sammenligning modtog nævnet 173 sager i 2015 og 143 sager i 2013. Det fremgår af nævnets årsberetning for 2016.

Ankenævnet tiltrådte i 115 sager Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser. Det svarer til 66,9 procent af alle afgjorte sager. Til sammenligning tiltrådte Det Psykiatriske Ankenævn i 2015 i alt 65,5 procent af sagerne fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Samme type sager går igen

Det er samme type sager, der går igen i Det Psykiatriske Ankenævn, som i tidligere år:

”Ankenævnets årsberetning har også i år fokus på tvangsbehandling og indgivelse af beroligende middel med magt, da hovedparten af ankenævnets sager omhandler disse tvangsindgreb”, skriver formand Henrik Gunst Andersen i forordet til beretningen.

Det Psykiatriske Patientklagenævn har oplyst, at de i 2016 traf afgørelse vedrørende 1266 tvangsindgreb, der kunne indbringes for ankenævnet. Af disse blev 319 anket. Det svarer til en ankeprocent på 25,2.

Når Det Psykiatriske Ankenævn afgør sager, tager det stilling til, om betingelserne for at udøve tvang efter psykiatriloven var til stede på det tidspunkt, hvor tvangsindgrebet skete. Ankenævnet tager derfor ikke stilling til, om der er grundlag for kritik af den enkelte sundhedsperson, hverken i forhold til behandling eller journalføring.

Læs årsberetningen