Advarselssystem skaber patientsikkerhed på tværs af grænser

Del sidens indhold med andre

17. november 2017

Kort fortalt

Danmark er ét af de lande, der har gået forrest om at få etableret et system, der gør det muligt for myndigheder i EU at kommunikere hurtigt og nemt. Det gavner patientsikkerheden.

I sommeren 2016 modtog Styrelsen for Patientsikkerhed en advarsel fra Storbritannien angående en dansk tandlæge, der arbejdede i England. De engelske myndigheder havde frataget tandlægens engelske autorisation grundet en alvorlig mangel på kvalifikationer vedrørende tandlægens praksis.

Storbritannien har dog kun mulighed for at fratage en dansk tandlæges engelske autorisation. Hvis det ikke var for det nye advarselsmodul IMI - et sikkert online værktøj, der gør det muligt for nationale, regionale og lokale myndigheder at kommunikere hurtigt og nemt -, kunne tandlægen dermed være vendt tilbage til Danmark for at arbejde, og potentielt have udgjort en væsentlig fare for de danske patienters sikkerhed.

Advarslen resulterede i, at Styrelsen for Patientsikkerhed kunne gribe ind.

”Det er vigtigt for patientsikkerheden, at vi lærer at samarbejde på tværs af landegrænser. Det bør ikke være muligt at få frataget sin autorisation i ét land, og derefter rejse videre og arbejde i et andet. Derfor har vi også været ét af de lande, der er gået forrest om at få modulet til at fungere,” fortæller Susanne Bjaaland Hertz, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan læse mere om Styrelsens for Patientsikkerheds erfaringer med IMI i dette tidskrift udgivet af HPCB (Healthcare Professionals Crossing Borders).

Healthcare Professionals Crossing Borders (HPCB) er et uformelt partnerskab mellem professionelle sundhedstilsynsmyndigheder fra Europa, der arbejder sammen om en række lovgivningsmæssige spørgsmål.

Formålet er at bidrage til patientsikkerheden i Europa gennem et effektivt lovgivningsmæssigt samarbejde inden for rammerne af grænseoverskridende sundhedsydelser og fri bevægelighed for sundhedspersonale.