×

Abortankenævnet varsler større åbenhed med ny årsberetning

6. april 2017

Abortankenævnet og Styrelsen for Patientsikkerhed, der er sekretariat for nævnet, indfører større åbenhed omkring nævnets virke og praksis. Derfor genindfører Abortankenævnet nu sin årlige beretning om nævnets arbejde.

Den netop offentliggjorte årsberetning fra Abortankenævnet for 2016 er den første af sin slags siden 2010. Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 1. januar 2016 overtaget sekretariatsbetjeningen af Abortankenævnet. Det er både styrelsens og Abortankenævnets ambition at udvise åbenhed omkring nævnets virke og praksis, hvilket årsberetningen for 2016 afspejler.

”Det er Abortankenævnets ambition at udvise åbenhed omkring nævnets virke og praksis, hvilket en årsberetning er medvirkende til,” skriver formand for Abortankenævnet, Lene Hjerrild i forordet til årsberetningen.

Årsberetningen indeholder en gennemgang af praksis og en redegørelse over Abortankenævnets opgaver i 2016. Der er i årsberetningen blandt andet redegjort for Abortankenævnets ankesager, tilsynssager, møde med de regionale samråd og bemærkninger til de nye retningslinjer for fosterdiagnostik. Blandt bilagene er også et notat om aktindsigt i abortsager udarbejdet af sekretariatet. Det peger i modsætning til tidligere praksis på, at man i de fleste tilfælde gerne må give aktindsigt, hvis der foretages tilstrækkelig effektiv anonymisering.

Årsberetningen indeholder derudover en statistik over afgørelser om abort, forsterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i Abortankenævnet.

Læs Abortankenævnets beretning for 2016