1. juli er det slut med lægetjek for ældre bilister

Del sidens indhold med andre

23. juni 2017

Kort fortalt

Nu udgår det obligatoriske lægetjek for bilister, som er 75 år og derover. I stedet forpligtes lægerne på at holde et ekstra godt øje med de ældre patienter og anvende muligheden for at udstede et lægeligt kørselsforbud.

Fra den 1. juli 2017 skal 75-årige bilister ikke længere igennem et lægetjek for fortsat at have lov til at køre almindelig personbil. Samtidig forsvinder de løbende, obligatoriske lægetjek af de ældre bilister. Det skyldes, at et politisk flertal i Folketinget har besluttet at afskaffe de tidligere særregler for ældre bilister.

I stedet skal der nu langt større fokus på lægenes forpligtelse til at vejlede patienterne og i nogle tilfælde udstede et lægeligt kørselsforbud, forklarer Henrik L. Hansen, der er kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen er på baggrund af lovændringen på vej med en ny vejledning til de praktiserende læger om helbredskravene til kørekort.

Lægerne skal være opmærksomme

"Lægerne skal som følge af de nye regler i højere grad være opmærksom på, om patienterne fortsat kører bil og være parat at skride ind, hvis de kan se, at en patient ikke er egnet til at håndtere et køretøj på betryggende vis", siger Henrik L. Hansen.

Opdager lægen, at en patient har en væsentlig mangel på dømmekraft og overblik, eksempelvis på grund af demens, skal lægen med det samme udstede et lægeligt kørselsforbud.

"Lægen kan også møde ældre patienter, som måske har begyndende tegn på demens i et omfang som vurderes betænkeligt i forhold til bilkørsel. I sådanne situationer skal lægen gribe ind og eventuelt udstede et lægeligt kørselsforbud, indtil problemstillingen er nærmere afklaret. Det kan for eksempel ske ved at der gennemføres en vejledende helbredsmæssig køretest," forklarer Henrik L. Hansen.

Nogle bilister skal stadig til lægen

Det obligatoriske lægetjek udgår dog ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner for deres kørekort på grund af kroniske sygdomme som for eksempel diabetes og epilepsi. I den situation kræver fornyelse af kørekortet ved udløb fortsat en lægeerklæring uanset bilistens alder. Også fornyelse af stort kørekort (gruppe 2) kræver fortsat en lægeerklæring.

Du kan læse mere om de nye regler på siden: Fakta om de nye regler for kørekort til ældre bilister