×

Til dig, der vil klage over din behandling i Tyskland

10. oktober 2016

Der er i denne tid stort fokus på danskere, som har søgt behandling for særligt borrelia i Tyskland. Ønsker man at klage over behandlingen, skal det foregå i Tyskland.

Hvis du er utilfreds med en behandling, du modtager i udlandet, er du også omfattet af klage- og erstatningsreglerne i behandlingslandet. Du kan altså ikke klage eller søge erstatning efter dansk lovgivning for en behandling, du har købt i et andet EU/EØS-land.

Du kan få hjælp og vejledning i at klage eller søge erstatning hos det nationale kontaktpunkt i behandlingslandet. I Tyskland skal du kontakte:


GKV-Spitzenverband

Deutsche Verbindungsstelle

Krankenversicherung – Ausland

Pennefeldsweg 12 c

53177 Bonn

Tyskland


Tlf. +49 228 9530-0

E-mail: post@dvka.de