×

Samlerapportering i det kommunale sundhedsvæsen i gang

3. november 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed igangsætter nu et pilotprojekt, der skal bidrage til at styrke trygheden for patienter og borgere i det kommunale sundhedsvæsen.

Tirsdag 1. november igangsatte Styrelsen for Patientsikkerhed et pilotprojekt om samlerapportering af utilsigtede hændelser i kommunerne Assens, Aalborg, Frederikshavn, Aarhus, Silkeborg, Nyborg, Kalundborg, Furesø, Helsingør og Hvidovre. Rent praktisk betyder det, at man i de kommunale enheder kan nøjes med at notere få oplysninger på et papir, når der sker en utilsigtet hændelse, og blot rapportere hændelserne samlet til styrelsens Dansk Patientsikkerhedsdatabase én gang om måneden.

”Pilotprojektet skal afdække, hvordan vi kan skabe kortere læringsloops og mere kvalitet i det lokale læringsarbejde. Det er vores forhåbning, at erfaringerne fra projektet kan give bedre læring til sundhedspersonalet og større tryghed for patienterne i hele det kommunale sundhedsvæsen”, siger Lena Graversen, læringschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

En del af de rapporter, som kommunerne laver, omhandler hændelser af mindre alvorlig karakter vedrørende medicinering og fald. Mange af disse rapporteringer er stort set enslydende og projektet vil gøre det muligt at rapportere dem til den nationale database DPSD på en lettere måde.