×

Rapport om arbejde med patientsikkerhed i Norden

17. marts 2016

Udvikling af fælles målepunkter og indikatorer for patientsikkerhed i Norden er i fokus i en ny rapport, som Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver på vegne af tre arbejdsgrupper nedsat af Nordisk Ministerråd.

De tre arbejdsgrupper blev nedsat i 2012 og har set nærmere på forskellige aspekter af patientsikkerhed på tværs af de nordiske lande. Formålet med rapporten har været at fremme et vidensbaseret arbejde med patientsikkerhed med patientens behov og nordisk merværdi i centrum.

”Vi har i de nordiske lande mange lighedspunkter i opbygningen af vores sundheds- og socialvæsener. Vi kan derfor med stor fordel dele vores viden og erfaringer for eksempel på sundhedsområdet og i fællesskab se på, hvordan vi kan gøre tingene bedre på udvalgte områder,” siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

De tre arbejdsgrupper har fokuseret på obstetriske patientsikkerhedsindikatorer, struktureret journalgranskning og patientsikkerhedskulturmåling. Fællesnævneren for de tre grupper er udvikling af måleparametre og indikatorer, som kan anvendes i kortlægning og forbedring af patientsikkerheden, dels inden for obstetrikken, dels inden for sundhedsvæsnet generelt.

Resultatet af gruppernes arbejde er først og fremmest tiltænkt de fora, som i de enkelte lande arbejder med patientsikkerhed.

Link: En rapport om patientsikkerhed – tre bidrag til styrkelsen af patientsikkerhed