×

Pas på din sundhed - også på nettet

28. juni 2016, Opdateret 30. juni 2016

I Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer vi patienterne til at tænke sig godt om inden de benytter de mange tilbud som e-sundhed giver.

Nettet er en kilde til hjælp på sundhedsområdet gennem såkaldte
e-sundhedstilbud (herunder internetsider med information, apps til at overvåge ens eget helbred samt telemedicin m.m.), som bruges af både sundhedsprofessionelle og patienter. Brugen af disse tilbud er steget betragteligt gennem de sidste år.

Den seriøse del af e-sundhedsbranchen er på mange måder en gevinst både for patienter og samfund - videnskabeligt, helbredsmæssigt (tættere overvågning, større og hurtigere vidensdeling m.m.) og økonomisk. For eksempel kan patienterne slippe for at tage fri fra arbejde for at tage til læge og flere patienter kan behandles hurtigere.

Men set fra Styrelsen for Patientsikkerheds (STPS) side er der behov for at være på vagt overfor den mere useriøse del af branchen, hvor kvaliteten af apps og internetsider kan være forbundet med alvorlig risiko for patienters sikkerhed. I Danmark har vi bl.a. et krav om, at læger skal sikre sig patientens identitet inden der iværksættes behandling. Vi har set mange eksempler på udenlandske hjemmesider, der sælger medicin uden at der sker et seriøst tjek af køberens identitet og dermed patientens alder og helbredsstatus.

I Danmark kan STPS føre tilsyn med de former for e-sundhed, hvor der er en sundhedsprofessionel med dansk autorisation eller en dansk sundhedsorganisation der står bag denne service. Der gælder bl.a. følgende regler om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin. STPS har dog ikke mulighed for at føre tilsyn med internetsider, apps og lignende, der bestyres fra udlandet og eventuelt måtte være godkendt af andre landes bemyndigede organer (private firmaer, der har myndighedernes tilladelse til at give CE-mærket til apps).

Det betyder at danske patienter har mulighed for at bruge hjemmesider og apps, der kan være godkendt af andre lande og i øvrigt betjent af udenlandsk personale. Da STPS i sådanne tilfælde ikke har mulighed for at gribe direkte ind, er det heller ikke muligt for patienter at klage eller få erstatning. Styrelsen kan dog kontakte det land, som en sådan hjemmeside eller app bestyres fra, hvis man bliver opmærksom på væsentlige patientsikkerhedsmæssige problem knyttet hertil.

Patienterne skal være opmærksomme på følgende:

 • At hjemmesider og apps ikke ligger inde med alle oplysninger om ens helbred. Den diagnose eller behandling, som man får tilbudt via e-sundhed kan få indflydelse på anden behandling, som man får.
 • At det er hensigtsmæssigt at oplyse egen læge eller anden sundhedsperson, hvis man har købt ind via en hjemmeside eller app, så der kan tages højde for det i egen behandling, hvis det er nødvendigt.
 • Om der er tilstrækkelig datasikkerhed for de data, som hjemmesiden eller appen får af patienten og for de data, som sendes til patienten.
 • Om hjemmesiden eller appen er sikker i det hele taget.

Lægemiddelstyrelsen har ligeledes gode råd til borgerne vedr. køb af medicin på internettet. Her er det specielt vigtigt at man kigger efter det grønne EU-logo, for at se om webstedet drives på lovlig vis.

Yderligere har Lægemiddelstyrelsen lavet en vejledning der fortæller borgerne hvornår en sundheds-app betragtes som medicinsk udstyr. Er det tilfældet vil appen være CE-mærket. CE-mærket gælder i hele EU.

Det er vigtigt at vi har et tilsynsmæssigt fokus på e-sundhed fordi:

 • Sundheds- og sygdomsbehandling skal også være sikkert når e-sundhed benyttes.
 • Sundheds- og sygdomsbehandlingen er i stigende grad afhængig af
  e-sundhed, der derfor vokser hastigt – og derfor skal der være større opmærksomhed på risikoen.
 • Patienterne i fremtiden vil få større kontrol med eget helbred via
  e-sundheds programmer.